logo

Маріупольська Інвестиційна Група успішно пройшла черговий міжнародний аудит

ТОВ «Керуюча компанія« Маріупольська Інвестиційна Група» (далі – ТОВ «КК «МІГ») успішно пройшла щорічний аудит комбінованої фінансової звітності за МСФЗ.

ТОВ «КК «МІГ» успішно пройшла щорічний аудит комбінованої фінансової звітності за результатами діяльності компаній, що входять в її управління, за 2018 рік відповідно до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (МСФЗ).

Для проведення аудиту ТОВ «КК «МІГ» привернула Компанію Kreston GCG, яка представляє в Україні міжнародну мережу Kreston International, одну з провідних світових організацій в галузі аудиторських та консалтингових послуг.

Незалежний аудитор підтвердив, що складена Групою комбінована фінансова звітність за 2018 рік достовірно відображає її фінансовий стан та фінансові результати відповідно до вимог МСФЗ.

Консолідовані активи Групи МІГ на кінець 2018 року склали 24 889 тис. дол. (на кінець 2017 р - 24 854 тис.дол.). Консолідований власний капітал Групи на кінець 2018 року склав 21 794 тис.дол (на кінець 2017р. - 21 945 тис. дол).

Консолідований валовий дохід за 2018 рік склав 7 235 тис.дол. (за 2017 - 5 837 тис.дол). Рентабельність EBITDA за 2018 рік склав 14% (в 2017 р - 31%)

Богдан Дудників, начальник фінансового департаменту ТОВ «КК «МІГ»:

«Наша компанія продовжує слідувати стратегії підвищення стандартів корпоративного управління, прозорості бізнесу і якості розкриття інформації. Регулярне підтвердження звітності за стандартами МСФЗ дозволяє формувати більш відкриті та довірчі відносини з іноземними партнерами і клієнтами».

Олег Іванюшенко, співзасновник та виконавчий директор ТОВ «КК «МІГ»:

«Керуюча компанія продовжує реалізацію масштабних інвестиційних проектів. Тому підготовка і підтвердження фінансової звітності за МСФЗ стала регулярною завданням управлінського персоналу компанії, так як дозволяє виходити на міжнародний ринок позикового капіталу».