logo

Компанія «Мартлет» пройшла міжнародний аудит GAFTA

У липні 2019 року компанія «Мартлет», що входить до групи компанії зернового бізнесу Маріупольської Інвестиційної Групи, успішно пройшла аудит своєї діяльності відповідно до стандартів міжнародної асоціації GAFTA.

За дорученням Міжнародної асоціації торгівлі зерном і кормами (GAFTA) аудитор компанії NSF (Великобританія) здійснив виїзний аудит компанії «Мартлет» на відповідність виконуваних робіт по карантинному знезараженню (фумігації) стандарту GAFTA Fumigator.

Компанія «Мартлет» є членом GAFTA з 2017 року, в рамках реалізації стратегії про ведення бізнесу як прозорого та який відповідає міжнародним правилам.

Аудитор під час свого візиту в Україну провів детальну оцінку діяльності за критеріями стандарту, в тому числі: ведення документального оформлення, управління ризиками на підприємстві, роботі з претензіями та рівні страховки можливих негативних наслідків. У підсумку звіт аудиту було підписано учасниками без зауважень і відправлений до Великобританії.

Результатами перевірки стало позитивне підтвердження головним офісом GAFTA виконання робіт по фумігації компанії відповідно до стандартів GAFTA Fumigator та внесення даних про успішне аудиті в електронний реєстр.

Система стандартів GAFTA була розроблена для того, щоб зменшити ризики і можливі претензії учасників міжнародної торгівлі зерновими вантажами. А з огляду на те, що в міжнародній торгівлі зерном задіяна велика кількість компаній надають супутні послуги, які значно впливають на процес доставки зерна, асоціації GAFTA розробив серію стандартів з управління процесами підготовки міжнародних контрактів, аналізу зерна, відбору проб зерна і знезараження зерна. Відмінною рисою стандартів асоціації є: міжнародна практика та імплементація документів, спрощення процедури оскарження контрактів та управління можливими ризиками. Як підсумок згодом відповідність стандартам GAFTA для підприємств зернового ринку стало однією з необхідною рис їх кваліфікації як надійного партнера в бізнесі.

Денис Лаврищев, директор ТОВ «Мартлет»:

«Проходити або не проходити Аудит кожна компанія має право вирішувати сама. Тут немає обов'язкової умови і будь-яких обмежень. Стандарт добровільний і дотримуватися стандарту можна навіть без проходження аудиту. Однак в умовах зростаючої конкуренції, покупець буде завжди користуватися продуктом з найвищою цінністю, в тому числі і з гарантованою якістю. Тут на допомогу приходить система стандартизації та сертифікації, яка має високий рівень довіри і прозора в своїх вимогах. Таким же чином сформований стандарт GAFTA Fumigation. Підприємство може надавати послугу за своїми технічними регламентами, отримуючи кінцевий результат за «непрозорими» методикам або пройти Аудит і виконувати послуги з міжнародного стандарту. Ми вирішили пройти Аудит, тим самим зміцнивши свої позиції як надійного і клієнтоорієнтованого партнера.

Дотримуючись мети надання клієнтам всіх послуг в одному вікні, кожна компанія зернового бізнесу МІГ прагнути покращувати свою складову з «єдиного пакету» сервісів, таким чином, інтерес до комплексу послуг формується як за рахунок простоти використання, так і за рахунок зростаючого якості. Крім зростання цінності послуг наші компанії отримують можливість контролювати процеси всередині підприємств і впевненість у відсутності ризиків, що виникають при наданні послуг ».